Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
wtorek,18 czerwca
Imienieny:
Elżbieta, Paula, Marek
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
REGULAMIN KONKURSU
obrazek
Regulamin konkursu „Najładniejszy łańcuch choinkowy 2018” organizowanego przez Stowarzyszenie Nasz Rżuchów I KROPKA.
§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Najładniejszy łańcuch choinkowy 2018”, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Nasz Rżuchów I KROPKA, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Przedmiotem Konkursu jest najciekawsza praca plastyczna w formie łańcucha choinkowego o długości min. 150 cm.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulamin Konkursu.
§ 2 UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko zamieszkujące miejscowości Rżuchów, Obręczna i Okręglica w wieku do 16 roku życia, które do 14 grudnia 2018 do godz. 18:00 dostarczy pracę plastyczną.
2. Kształt i forma łańcucha choinkowego i technika wykonania są dowolne.
3. Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika, podanych w zgłoszeniu, wykorzystanie stroika bożonarodzeniowego do dekoracji podczas spotkania świątecznego i publikację zdjęć pracy plastycznej wraz z imieniem i nazwiskiem na stronach internetowych Stowarzyszenia i rzuchow.naszawioska.pl. Druk zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest u Organizatora i na stronie internetowej rzuchow.naszawioska.pl.
§ 3 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zgłoszenie polega na dostarczeniu swojej pracy plastycznej do Świetlicy Wiejskiej w Rżuchowie, Rżuchów 52B lub bezpośrednio do Prezesa, Skarbnika Stowarzyszenia lub Sołtysa Rżuchowa.
2. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku. Dodatkowo do każdej z prac prosimy o dołączenie zgody Opiekuna na przetwarzanie danych osobowych wraz z nr tel. kontaktowego.
3. Termin dostarczenia stroików bożonarodzeniowych upływa 14 grudnia 2018 o godz. 18:00. Zgłoszenia dostarczone po tej dacie nie będą przyjmowane.
§ 4 WYŁONIENIE LAUREATÓW
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła pięcioosobową Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją Konkursową”.
2. Zwycięzcami Konkursu są ci Laureaci, których prace zostaną przez uczestników spotkania świątecznego świetlicy wiejskiej w Rżuchowie w dniu 16 grudnia 2018r. uznane za najlepsze. Do oceny prac będzie brana pod uwagę staranność wykonania, technika, pomysłowość i kreatywność.
3. Fundatorem nagród i upominków są Stowarzyszenie Nasz Rżuchów I KROPKA oraz ewentualnie chętne osoby, które zgłoszą się do Organizatora.
§ 5 NAGRODY
1. Nagrody w Konkursie:
a) laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej z dwóch grup wiekowych (I grupa do 9 lat, II grupa od 10 do 16 lat) otrzymają nagrody,
b) pozostali uczestnicy otrzymają upominki.
2. Informacja o wynikach zostanie podana podczas spotkania świątecznego w świetlicy wiejskiej w Rżuchowie w dniu 16 grudnia 2018r., natomiast nagrody zostaną wręczone podczas zabawy karnawałowej dla dzieci w 2019 roku. Dokładne informacje zostaną przekazane każdemu Opiekunowi Uczestnika telefonicznie.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ